Węglowodany

„Węglowodany” to kategoria, w której znajdą się informacje o cukrach (węglowodanach) jako składniku odżywczym. Napiszemy o ich budowie, funkcjach, reakcjach chemicznych, w jakich uczestniczą, procesach zachodzących w organizmie, w których biorą udział. Oczywiście nie pominiemy zagadnienia dobrych źródeł pokarmowych węglowodanów. Bardziej dokładnie omówimy rolę cukrów w odżywianiu osób z róznymi chorobami – m. in. z cukrzycą.

owies jako źródło beta-glukanów
β-glukan – dobry cukier

β-glukan (beta-glukan) jest polisacharydem należącym do frakcji rozpuszczalnej błonnika pokarmowego. Ponieważ posiada potwierdzony pozytywny wpływ na zdrowie człowieka…

weglowodany - makaron jako przykład ich źródła
Węglowodany – zapotrzebowanie, wpływ na zdrowie

Droga węglowodanów w organizmie Węglowodany przechodzą w organizmie człowieka złożoną drogę, która biegnie od trawienia i przyswajania poprzez tworzenie nowych…

węglowodany - pieczywo jako źródło węglowodanów
Węglowodany jako składnik odżywczy

Węglowodany obok białek i lipidów (tłuszczy) wchodzą w skład tzw. makroskładników pokarmowych, które pełnią w organizmie szereg funkcji…